web creation software

Jak przetwarzamy dane Klientów

DANE DO KONTAKTU PRZEDSTAWICELI INSTYTUCJI I FIRM, KTÓRE OBSŁUGUJEMY

Przetwarzamy w celu podpisania i realizacji Umowy.

DANE, NIE WYMIENIONE W KRS, PRZEDSTAWICELI OSÓB PRAWNYCH, KTÓRE OBSŁUGUJEMY

Przetwarzamy takie dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest utrzymywanie relacji z obsługiwanymi instytucjami i firmami.

DANE DO KONTAKTU PRZEDSTAWICELI INSTYTUCJI I FIRM PRZEPROWADZAJĄCYCH PRZETRAGI LUB ZAPYTANIA OFERTOWE, W KTÓRYCH DRUKARNIA NR 1 UCZESTNICZY JAKO OFERENT  

Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes polegający na uczestniczeniu w otwartych przetargach oraz na odpowiadaniu na zapytania ofertowe przez Drukarnię Nr 1.

Jak przetwarzamy dane naszych Pracowników

Dane wymagane Kodeksem Pracy

Podstawą prawną przetwarzania danych jest Kodeks Pracy.

Jak przetwarzamy dane Kandydatów do pracy w Drukarni Nr 1

Dane wymagane Kodeksem Pracy

Podstawą prawną przetwarzania są przepisy Kodeksu Pracy dające prawo do zbierania danych identyfikujących, kontaktowych i informacji o wykształceniu, umiejętnościach, doświadczeniu zawodowym.

Jak monitorujemy przez CCTV 

Wizerunek, bez dźwięku

Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku przed budynkiem oraz na halach produkcyjnych. 

© Copyright 2021 Drukarnia nr 1 PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE - All Rights Reserved