best website templates

JAK PRZETWARZAMY DANE KANDYDATÓW DO PRACY

1. Kto przetwarza dane osobowe 
DRUKARNIA NR 1 PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE, KRS: 0000013759

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:
Krzysztof D. Kowalski
Mail: iod@druknr1.pl
Poczta: DRUKARNIA NR 1, Inspektor Ochrony Danych, ul. Ciupagi 1, 03-016 Warszawa

2. Jaki jest cel przetwarzania
• Realizacja procesu rekrutacji 
• Dążenie do podpisania umowy o pracę z kandydatem do pracy  
3. Podstawa prawna przetwarzania
• RODO, art. 6 ust. 1 lit. b), czyli dążenie do zawarcia umowy o pracę z kandydatem do pracy.
4. Kto jest odbiorcą danych
W zależności od celu przetwarzania może to być:
• Firma świadcząca usługi IT, 
• Organy państwowe, takie jak: Prokuratura, Policja, Sąd
5. Ile czasu dane będą przetwarzane
Dane będą przetwarzane do czasu ustania celu, dla jakiego zostały zebrane, a następnie przez okres wynikający z KC do obrony przed ewentualnymi roszczeniami.   
6. Jakie prawa Pani/Panu przysługują
Prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania.
Prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
Prawo do przenoszenia danych,
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, link: https://uodo.gov.pl/pl/83/155

JAK PRZETWARZAMY DANE KLIENTÓW, DOSTAWCÓW

1. Kto przetwarza dane osobowe 
DRUKARNIA NR 1 PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE, KRS: 0000013759

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:
Krzysztof D. Kowalski
Mail: iod@druknr1.pl
Poczta: DRUKARNIA NR 1, Inspektor Ochrony Danych, ul. Ciupagi 1, 03-016 Warszawa

2. Jaki jest cel przetwarzania
• Bieżąca komunikacja
• Składanie ofert
• Wystawianie FV
• Rozliczanie FV
• Rozliczenia z Urzędem Skarbowym 
3. Podstawa prawna przetwarzania
• RODO, art. 6 ust. 1 lit. b), czyli realizacja Umowy, negocjowanie Umowy, uczestniczenie w przetargach, postępowaniach ofertowych.
• RODO, art. 6 ust. 1 lit. c), czyli obowiązek prawny, w szczególności wystawianie FV i rozliczenia z Urzędem Skarbowym.
• RODO, art. 6 ust. 1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes, jakim składanie ofert na produkty i usługi oferowane przez Drukarnię Nr 1 lub marketing tych produktów i usług.
4. Kto jest odbiorcą danych
W zależności od podstawy prawnej przetwarzania może to być:
• Firma świadcząca usługi IT, 
• Firma świadcząca usługi Rachunkowości, 
• Organy państwowe, takie jak: Prokuratura, Policja, Sąd
5. Ile czasu dane będą przetwarzane
Dane będą przetwarzane do czasu ustania celu, dla jakiego zostały zebrane, a następnie przez okres wynikający z KC do obrony przed ewentualnymi roszczeniami.   
6. Jakie prawa Pani/Panu przysługują
Prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania.
Prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
Prawo do przenoszenia danych, jeśli została zawarta Umowa.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, link: https://uodo.gov.pl/pl/83/155 

Formularz kontaktowy

Lokalizacja

© Copyright 2019 Drukarnia nr 1 PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE - All Rights Reserved