free site creation software

INFORMACJA, W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY DANE W RAMACH MONITORINGU CCTV

Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku przed budynkiem oraz w halach produkcyjnych. 

1. Kto przetwarza dane osobowe:
• DRUKARNIA NR 1 PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE, KRS: 0000013759.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:
• Krzysztof D. Kowalski;
• iod@druknr1.pl;
• DRUKARNIA NR 1;
• Inspektor Ochrony Danych;
• ul. Ciupagi 1, 03-016 Warszawa.
3. Jaki jest cel przetwarzania:
• Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku przed budynkiem oraz w halach produkcyjnych.
4. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania:
• Przepisy Kodeksu Pracy dające prawo do monitorowania hal produkcyjnych: RODO, art. 6 ust., lit. c),
• Prawnie uzasadniony interes polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkim osobom przebywającym na terenie DRUKARNI NR 1: RODO, art. 6 ust. 1 lit. f).
5. Kto jest odbiorcą danych:
• Areszt Śledczy „Białołęka”
• Organy statutowo nadzorujące działalność DRUKARNI NR 1
6. Ile czasu dane będą przetwarzane
• Zgodnie z przepisami maksymalnie 90 dni, chyba, że inne przepisy prawa będą wymagały zabezpieczenia nagrań.
7. Jakie prawa Pani/Panu przysługują
Prawo dostępu do swoich danych, które za pierwszym razem jest realizowane bezpłatnie przez DRUKARNIĘ NR 1 na rzecz osoby, która o to wnioskuje; pod warunkiem, że realizacja tego prawa nie naruszy praw i wolności innych osób,
Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) przy zachowaniu jednej z okoliczności opisanych w art. 17 RODO, dlatego należy jednak pamiętać, że prawo to nie ma zastosowania w naszej sytuacji, z uwagi na obowiązek prawny monitorowania terenu jednostki penitencjarnej;
Prawo do ograniczenia przetwarzania, należy jednak pamiętać, że prawo to przysługuje w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
Prawo do bycia powiadomionym o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania, jeśli wynikało to z art. 16, 17 lub 18 RODO, przy zachowaniu warunków wykonalności takiej operacji powiadamiania;
Prawo do sprzeciwu, jeśli dane są przetwarzane w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub w sytuacji występowania prawnie uzasadnionego interesu DRUKARNI NR 1 do przetwarzania danych;
Prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzania, w tym profilowaniu, jednak DRUKARNIA NR 1 nie robi takich rzeczy, więc w praktyce prawo to nie ma zastosowania;
Prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych, do tego służy ten link: https://uodo.gov.pl/pl/83/155   
8. Jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych:
• Podanie danych w praktyce oznacza ujawnienie swojego wizerunku w systemie Monitoringu CCTV, bez tego nie ma możliwości wejść na teren i do biura Drukarni Nr 1.  

© Copyright 2020 Drukarnia nr 1 PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE - All Rights Reserved