how to develop own website

INFORMACJA, W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY DANE KANDYDATÓW DO PRACY

Podstawą prawną przetwarzania są przepisy Kodeksu Pracy dające prawo do zbierania danych identyfikujących, kontaktowych i informacji o wykształceniu, umiejętnościach, doświadczeniu zawodowym.

1. Kto przetwarza dane osobowe:
• DRUKARNIA NR 1 PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE, KRS: 0000013759.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:
• Krzysztof D. Kowalski;
• iod@druknr1.pl;
• DRUKARNIA NR 1;
• Inspektor Ochrony Danych;
• ul. Ciupagi 1, 03-016 Warszawa.
3. Jaki jest cel przetwarzania:
• Wybór odpowiedniego kandydata do pracy, przy czym zawsze mają Państwo prawo do sprzeciwu (vide pkt. 8)
• Rekrutacja Pracownika, czyli dążenie do podpisania umowy o pracę z wybranym kandydatem do pracy;
• Archiwizacja dokumentacji, przy czym zawsze mają Państwo prawo do sprzeciwu (vide pkt. 8)
4. Skąd mamy Państwa dane:
• Są 2 możliwości, tj. albo Państwo sami nam podali swoje dane w CV, albo odpowiedzieli Państwo na nasze ogłoszenie o pracę.
5. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania:
• Przepisy Kodeksu Pracy dające prawo do zbierania danych identyfikujących, kontaktowych i informacji o wykształceniu, umiejętnościach, doświadczeniu zawodowym: RODO, art. 6 ust., lit. c),
• Prawnie uzasadniony interes polegający na poszukiwaniu najlepszego kandydata do pracy oraz archiwizacja dokumentacji: RODO, art. 6 ust. 1 lit. f),
• Dążenie do zawarcia umowy o pracę z kandydatem: RODO, art. 6 ust. 1 lit. b).
6. Kto jest odbiorcą danych:
W zależności od celu i sposobu przetwarzania może to być:
• Firma świadcząca usługi IT
• Firma udostępniająca serwer poczty email
• Organy statutowo nadzorujące działalność DRUKARNI NR 1
7. Ile czasu dane będą przetwarzane
• Od momentu zakończenia wyboru kandydata do pracy lub rekrutacji Pracownika przez następne 3 lata, w celach archiwizacji.
8. Jakie prawa Pani/Panu przysługują
• Prawo dostępu do swoich danych, które za pierwszym razem jest realizowane bezpłatnie przez DRUKARNIĘ NR 1 na rzecz osoby, która o to wnioskuje;
• Prawo do sprostowania danych, jeśli jest błąd w danych;
• Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) przy zachowaniu jednej z okoliczności opisanych w art. 17 RODO, należy jednak pamiętać, że prawo to nie ma zastosowania w 5 sytuacjach, np. prawo do wolności wypowiedzi i informacji lub do obrony przed roszczeniami, lub obowiązek prawny (Kodeks Pracy czy Ustawa o Rachunkowości);
• Prawo do ograniczenia przetwarzania, należy jednak pamiętać, że prawo to przysługuje w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
• Prawo do bycia powiadomionym o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania, jeśli wynikało to z art. 16, 17 lub 18 RODO, przy zachowaniu warunków wykonalności takiej operacji powiadamiania;
• Prawo do sprzeciwu, jeśli dane są przetwarzane w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub w sytuacji występowania prawnie uzasadnionego interesu DRUKARNI NR 1 do przetwarzania danych;
• Prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzania, w tym profilowaniu, jednak DRUKARNIA NR 1 nie robi takich rzeczy, więc w praktyce prawo to nie ma zastosowania;
• Prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych, do tego służy ten link: https://uodo.gov.pl/pl/83/155
9. Jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych:
• Podanie danych w aplikacji o pracę oraz na etapie podpisywania umowy o pracę jest wymagane Kodeksem Pracy, więc niepodanie danych wyklucza z procesu wyboru kandydatów i rekrutacji Pracowników.  

© Copyright 2020 Drukarnia nr 1 PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE - All Rights Reserved