M
a
p
a

s
t
r
o
n
y
  
       [o nas]       [oferta]       [kontakt]       [ogłoszenie] [ankieta]    

    Strona główna » Oferta » Druki sądowe

 

Drukarnia Nr 1 specjalizuje się w wykonywaniu druków i urządzeń ewidencyjnych wykorzystywanych przez jednostki organizacyjne wymiaru sprawiedliwości.

Posiadamy druki zgodne ze wzorami zatwierdzonymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Jednostkom organizacyjnym sądownictwa oferujemy:

 • Urządzenia ewidencyjne i druki ogólnego przeznaczenia stosowne w jednostkach wymiaru sprawiedliwości,
 • Druki w postępowaniu karnym,
 • Urządzenia ewidencyjne w sprawach karnych
 • Druki w sprawach o wykroczenia,
 • Druki dla Krajowego Rejestru Karnego,
 • Druki w sprawach cywilnych,
 • Urządzenia ewidencyjne w sprawach cywilnych
 • Druki w sprawach rodzinnych i nieletnich,
 • Księgi wieczyste i druki z nimi związane,
 • Formularze wniosków stosowanych w sądach rejonowych prowadzących księgi wieczyste w systemie informatycznym,
 • Druki w sprawach gospodarczych i gospodarczych-upadłościowych,
 • Druki w sprawach rejestrowych,
 • Druki sądów pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • Druki w sprawach kuratorskiej służby sądowej
 • Druki rachunkowo-kasowe,
 • Druki ławnicze,
 • Druki w obrocie prawnym z zagranicą,
 • Druki w postępowaniu lustracyjnym,
 • Formularze pism procesowych w postępowaniu cywilnym uproszczonym,
 • Formularze Rejestru Zastawów,
 • Formularze wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • Formularze do CI,
 • Koperty również z nadrukiem.

Zgodne z katalogiem urządzeń ewidencyjnych jak również na indywidualne zamówienie.

Oferujemy również wykonanie druków według wzorów opracowanych przez zamawiającego oraz usługi introligatorskie m.in. oprawę Dzienników Ustaw, Monitorów Polski, Dzienników Urzędowych, teczek, okładek itp.

Informacji udziela telefonicznie
Joanna Szummer

lub drogą elektroniczną e-mail

tel. 022 640 8177
022 640 8291
022 849 9550
biuro@druknr1.pl

« wróć wyślij zapytanie »
     
Copyright © Drukarnia Nr 1, 2006   |   WebDesign: Grześkowiak