simple web maker

Drukarnia nr 1

Kontakt telefoniczny dostępny w godz.
08:00 - 15:00

DRUKARNIA NR 1 PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE 

Dział Obsługi Klienta
574 063 333, 22 849 95 50
Sekretariat 575 436 525
Magazyn 533 557 162
Ekspedycja 533 589 806
FAX: +48 22 849 94 97

ul. Ciupagi 1, 
03 - 016 Warszawa
biuro@druknr1.pl 

KRS: 0000013759, NIP: 5250010189, REGON: 000319457

JAK PRZETWARZAMY DANE KLIENTÓW, DOSTAWCÓW

1. Kto przetwarza dane osobowe 
DRUKARNIA NR 1 PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE,
KRS: 0000013759
Inspektor Ochrony Danych: Krzysztof D. Kowalski
Kontakt: iod@druknr1.pl
2. Jaki jest cel przetwarzania
• Bieżąca komunikacja
• Składanie ofert
• Wystawianie FV
• Rozliczenia z Urzędem Skarbowym 
3. Podstawa prawna przetwarzania
• RODO, art. 6 ust. 1 lit. b), czyli realizacja Umowy, negocjowanie Umowy, uczestniczenie w przetargach, postępowaniach ofertowych.
• RODO, art. 6 ust. 1 lit. c), czyli obowiązek prawny, w szczególności wystawianie FV i rozliczenia z Urzędem Skarbowym.
• RODO, art. 6 ust. 1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes, jakim składanie ofert na produkty i usługi oferowane przez Drukarnię Nr 1 lub marketing tych produktów i usług.
4. Kto jest odbiorcą danych
W zależności od podstawy prawnej przetwarzania może to być:
• Firma świadcząca usługi IT, 
• Firma świadcząca usługi Rachunkowości, 
• Organy państwowe, takie jak: Prokuratura, Policja, Sąd
5. Ile czasu dane będą przetwarzane
Dane będą przetwarzane do czasu ustania celu, dla jakiego zostały zebrane, a następnie przez okres wynikający z KC do obrony przed ewentualnymi roszczeniami.   
6. Jakie prawa Pani/Panu przysługują
Prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania.
Prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
Prawo do przenoszenia danych, jeśli została zawarta Umowa.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Formularz kontaktowy

Lokalizacja

© Copyright 2019 Drukarnia nr 1 PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE - All Rights Reserved