M
a
p
a

s
t
r
o
n
y
  
       [o nas]       [oferta]       [kontakt]       [ogłoszenie] [ankieta]    

    Strona główna » O nas » Podstawa prawna

 

Drukarnia Nr 1 wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000013759.

Minister Sprawiedliwości Zarządzeniem Nr 44/03/CZSW z dnia 24 kwietnia 2003 roku nadał statut Drukarni Nr 1 w Warszawie - Przedsiębiorstwu państwowemu.

Drukarnia Nr 1 w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej otrzymała numer identyfikacyjny REGON: 000319457.

« wróć
     
Copyright © Drukarnia Nr 1, 2006   |   WebDesign: Grześkowiak