M
a
p
a

s
t
r
o
n
y
  
       [o nas]       [oferta]       [kontakt]       [ogłoszenie] [ankieta]    

    Strona główna » O nas » Polityka jakości

 

Kierownictwo i wszyscy pracownicy Drukarni Nr 1 deklarują wolę ustanowienia wysokiej jakości świadczonych usług poligraficznych (a także stałe ich doskonalenie). Cel ten osiągamy przez zapobieganie wadom na wszystkich etapach powstawania wyrobu.

Procesy podstawowe i pomocnicze przebiegają w sposób powtarzalny i kontrolowany według udokumentowanych procedur. Procedury te obejmują także dokładne ustalenie zakresu obowiązków i uprawnień osób wykonujących działania związane z jakością wyrobów.

W kontaktach z klientem dokładnie rozpoznajemy i dokumentujemy jego potrzeby i oczekiwania. Dla zapewnienia terminowego wywiązywania się z zobowiązań, zapewniamy systematyczny i kompletny nadzór nad wyposażeniem produkcyjnym i pomiarowym oraz etapami powstawania wyrobu. Zakupy materiałów i usług podlegają ocenie z punktu widzenia ich przydatności dla celów jakościowych Drukarni Nr 1.

Pracownicy przedsiębiorstwa biorą udział w szkoleniach dotyczących znajomości systemu jakości i w szkoleniach podnoszących kwalifikacje dotyczące ich zadań związanych z procesem powstawania wyrobu.

Kierownictwo przedsiębiorstwa zapewnia dostępność środków dla realizacji niniejszej deklaracji.

« wróć
     
Copyright © Drukarnia Nr 1, 2006   |   WebDesign: Grześkowiak