bootstrap html templates

Drukarnia nr 1

PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTOWOWE

Drukarnia Nr 1 w Warszawie jest samodzielnym i samofinansującym się przedsiębiorstwem państwowym, podległym Ministrowi Sprawiedliwości, działającym na zasadach ogólnych, będącym przywięziennym zakładem pracy, o jakim mowa w przepisach ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności.

Oferta Drukarni nr 1

W zakresie działalności poligraficznej oferujemy pełną obsługę od składu do dostawy gotowego wyrobu do zamawiającego.


W szczególności oferujemy:

1. Przygotowalnię offsetową w tym skład i montaż metodą tradycyjną i elektroniczną, druk offsetowy jedno i wielobarwny do maksymalnego formatu B2 na maszynach firmy Heidelberg, usługi introligatorskie m.in.:     
- oprawę bezszwową książek,
- oprawy szyte nićmi, drutem i inne,
- introligatornię ręczną. 

2. Wykonujemy prace niskonakładowe wydawnictw periodycznych i nieperiodycznych, akcydensy informacyjne (katalogi, instrukcje, programy, regulaminy, zaświadczenia, zaproszenia i bilety wizytowe), akcydensy informacyjno-wydawnicze (wielobarwne prospekty, wielobarwne plakaty), akcydensy opakowaniowe i manipulacyjne.
3. Oferujemy wykonanie druków według wzorów opracowanych przez zamawiającego oraz usługi introligatorskie m.in. oprawę Dzienników Ustaw, Monitorów Polski, Dzienników Urzędowych, teczek, okładek itp.

W jaki sposób przetwarzamy dane osobowe?

© Copyright 2021 Drukarnia nr 1 PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE - All Rights Reserved