simple site templates

Drukarnia nr 1 PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTOWOWE

Nazwa zobowiązuje

PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTOWE DRUKARNIA NR 1

Drukarnia Nr 1 w Warszawie jest samodzielnym i samofinansującym się przedsiębiorstwem państwowym, podległym Ministrowi Sprawiedliwości, działającym na zasadach ogólnych, będącym przywięziennym zakładem pracy, o jakim mowa w przepisach ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności.

Ciągłość działania Drukarni nr 1 zapewniona.
Zapraszamy do składania zamówień.

Drukarnia Nr 1 w Warszawie uprzejmie informuje, że pracujemy w godzinach od 08:00 do 15:00.
Zapraszamy do kontaktu drogą elektroniczną biuro@druknr1.pl lub pod nr telefonu – 22 849 95 50.
Zwiększyliśmy obsadę pracowników cywilnych dzięki czemu jesteśmy w stanie zapewnić ciągłość produkcji i dostaw.

Kontakt telefoniczny dostępny w godz.
08:00 - 15:00

OFERTA

W zakresie działalności poligraficznej oferujemy pełną obsługę od składu do dostawy gotowego wyrobu do zamawiającego. W szczególności oferujemy:
przygotowalnię offsetową w tym skład i montaż metodą tradycyjną i elektroniczną,
druk offsetowy jedno i wielobarwny do maksymalnego formatu B2 na maszynach firmy Heidelberg, usługi introligatorskie m.in.:
- oprawę bezszwową książek,
- oprawy szyte nićmi, drutem i inne,
- introligatornię ręczną.

Wykonujemy prace niskonakładowe wydawnictw periodycznych i nieperiodycznych, akcydensy informacyjne (katalogi, instrukcje, programy, regulaminy, zaświadczenia, zaproszenia i bilety wizytowe), akcydensy informacyjno-wydawnicze (wielobarwne prospekty, wielobarwne plakaty), akcydensy opakowaniowe i manipulacyjne.

Oferujemy wykonanie druków według wzorów opracowanych przez zamawiającego oraz usługi introligatorskie m.in. oprawę Dzienników Ustaw, Monitorów Polski, Dzienników Urzędowych, teczek, okładek itp.

JAK PRZETWARZAMY DANE KLIENTÓW, DOSTAWCÓW

1. Kto przetwarza dane osobowe 
DRUKARNIA NR 1 PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE, KRS: 0000013759

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:
Krzysztof D. Kowalski
Mail: iod@druknr1.pl
Poczta: DRUKARNIA NR 1, Inspektor Ochrony Danych, ul. Ciupagi 1, 03-016 Warszawa

2. Jaki jest cel przetwarzania
• Bieżąca komunikacja
• Składanie ofert
• Wystawianie FV
• Rozliczanie FV
• Rozliczenia z Urzędem Skarbowym 
3. Podstawa prawna przetwarzania
• RODO, art. 6 ust. 1 lit. b), czyli realizacja Umowy, negocjowanie Umowy, uczestniczenie w przetargach, postępowaniach ofertowych.
• RODO, art. 6 ust. 1 lit. c), czyli obowiązek prawny, w szczególności wystawianie FV i rozliczenia z Urzędem Skarbowym.
• RODO, art. 6 ust. 1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes, jakim składanie ofert na produkty i usługi oferowane przez Drukarnię Nr 1 lub marketing tych produktów i usług.
4. Kto jest odbiorcą danych
W zależności od podstawy prawnej przetwarzania może to być:
• Firma świadcząca usługi IT, 
• Firma świadcząca usługi Rachunkowości, 
• Organy państwowe, takie jak: Prokuratura, Policja, Sąd
5. Ile czasu dane będą przetwarzane
Dane będą przetwarzane do czasu ustania celu, dla jakiego zostały zebrane, a następnie przez okres wynikający z KC do obrony przed ewentualnymi roszczeniami.   
6. Jakie prawa Pani/Panu przysługują
Prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania.
Prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
Prawo do przenoszenia danych, jeśli została zawarta Umowa.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

© Copyright 2020 Drukarnia nr 1 PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE - All Rights Reserved